Document

การจัดส่งสินค้า

*เมื่อลูกค้าแลกของรางวัล รอทางเว็ปไซด์ดำเนินการเช็คของรางวัล 2-3 วัน ก่อนจัดส่ง

1. เครดิต

ทางเว็บไซต์จะตรวจสอบไม่เกิน 1 วัน และทำการเพิ่มเครดิตให้ทันที

2. บัตรเงินสด

ทางเว็บไซต์จะส่งเลขบัตรให้ในช่องเลขพัสดุ ไม่เกิน 1-2 วัน

3. ของรางวัล(สิ่งของและอื่นๆ)

ระบบขนส่งมี 2 แบบ

1. เคอรี่ จัดส่งสินค้าภานใน 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับที่อยู่ของลูกค้า

2. ไปรษณีย์ไทย จัดส่งสินค้าภายใน 5-7 วัน ขึ้นอยู่กับที่อยู่ของลูกค้า

หากสินค้ามีปัญหาต้องแจ้งภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า

หากเกินที่กำหนดทางเว็ปจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี