Document

วิธีการสะสมแต้ม

วิธีการสะสมแต้ม

- ทุกยอดฝาก 100 บาท รับ 1

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแต้มสะสมในระบบตามราคาสินค้า ณ ช่วงเวลาขายหน้าร้านค้าทุกกรณี โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

- แต้มสะสมมีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ 1 ของทุกเดือน

กฎกติกาการแลกรางวัล

- ยอดฝากทุกยอดต้องมียอดเล่น 1 เทิร์น (นับทุกยอดเล่น) หากลูกค้ามียอดเล่นไม่ครบ 1 เทิร์น แต้มจะถูกหักออกโดยอัตโนมัติ

- แต้มสะสมไม่สามารถแลกคืน เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของอื่นๆแทนได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุลคล หรือ นิติบุลคลอื่นได้

- ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลการแลกสินค้าให้สมาชิกที่มีพฤติกรรมการเล่นที่ปกติเท่านั้น หากพบการทุจริต ทางเว็บไซต์ขอยกเลิกสิทธิ์การสะสมแต้มดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ยอดฝากที่รับโบนัสทุกกรณี ไม่สามารถรับแต้มสะสมได้

- หากมีปัญหาในเกี่ยวกับรางวัล ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการตัดสินใจในปัญหานั้นๆ